Elsk alle, tjen alle
Begynd din dag med Kærlighed
og anvend den til Kærlighed
slut din dag i Kærlighed
det er vejen til Gud
Alt liv er ét
vær ens overfor alle
Se det gode
Gør det gode
Vær det gode
Udskriv / PDF

Sathya Sai Baba Landsforeningen i Danmark

Kærlighed er min eneste rigdom

Legemliggørelser af kærlighed!
Der er mange mennesker, der analyserer og udforsker det Guddommeliges natur, men meget få forstår den i dens sande ånd. De, der erkender den, er i sandhed heldige. I virkeligheden er det ikke muligt at forstå det Guddommelige fuldstændigt. Dog kan det menneske, der erkender det samme atmiske princip* i andre, som han oplever i sig selv, forstå det Guddommelige, uanset om han er familieforsørger eller asket. I et sådant menneske er det Guddommelige fast forankret. Han bliver selve det Guddommelige.

En millionær kan kun spise mad, ikke guld. Dette er menneskehedens lighedsprincip. Gud er i alle. Det Guddommelige bor i alt i ligeligt mål – godt eller dårligt, retfærdigt eller uretfærdigt, helligt eller ikke helligt. Lige siden tidernes morgen har vismænd prøvet at udforske dette mysterium. Den vediske vismand erklærede: “Jeg kender det kosmiske væsen, der skinner med en stråleglans som fra en billion sole, og som er hinsides mørket.” I moderne tider udforsker de lærde det Guddommeliges natur alt efter deres egen opfattelse og fremlægger mangfoldige teorier.

Guddommelighed gennemtrænger hele universet

Universet er underlagt tre processer: skabelse, opretholdelse og ødelæggelse eller opløsning. Ingen kan benægte denne sandhed; videnskaben kan heller ikke tilbagevise den. Det er en universel sandhed, som alle kender. Det, der fødes, holdes i live og bliver til sidst tilintetgjort. Dette er det direkte bevis på det Guddommelige. Når man udforsker disse tre fundamentale sandheder, bliver det Guddommelige indlysende. Denne Guddommelighed opleves også i det daglige liv. I så for eksempel de dansende løver fra Malaysia (en malaysisk trup præsenterede deres traditionelle løvedans før Swamis tale på Hill View Stadion den 23. november 2000). Disse er dog ikke rigtige løver, men ved at se dem kan man regne ud, at der findes virkelige skabninger, der kaldes løver. På samme måde peger næsten alt i det daglige liv hen imod det Guddommelige. Den søde smag i sukkerrøret eller den stærke smag i chilier, den sure smag i tamarinde eller neemfrugtens bitre smag, alt dette vidner om det Guddommelige. Stjernerne på himmelen, solens klare lys, månens kølighed og bølgernes bevægelser på havet peger også hen imod det Guddommelige princip. Skønt alt dette ikke direkte viser jer Gud som sådan, så udgør det positive beviser på eksistensen af det Guddommelige princip.

I samfundet er der forskellige embedsmænd så som en minister for uddannelse, en skatteopkræver og politiet til at holde lov og orden osv., og over dem alle er premierministeren. På samme måde er der i universet Brahma for skabelse, Vishnu for beskyttelse og Siva for opløsning*. Men for alle disse funktioner er den højeste leder det Guddommelige. Muslimerne kalder dette princip Allah. Hver religiøs retning har sit eget navn for det Guddommelige. Indere og vesterlændinge har et fælles udtryk på engelsk: “God” (Gud). I dette ord står “G” for “generation” (frembringelse) dvs. skabelse, “o” for “organisation” (at organisere) dvs. opretholdelse og “d” for “dissolution” (ødelæggelse). Dette ord “God” rummer således alle disse tre aspekter, nemlig skabelse, opretholdelse og ødelæggelse. Ved hjælp af sådanne beviser har man formidlet det Guddommelige princip. Sandhed er sandhed, uanset om den er erklæret eller ikke erklæret. Gud eksisterer. Hvor er Han? Han er allestedsnærværende. Han er i alle former. Guddommeligheden, der er til stede i menneskeheden, er indlysende. Netop den kendsgerning, at I er kommet her i hundrede tusindvis i dag, er tegn på jeres kærlighed til Gud. Kærlighed er beviset på det Guddommelige. I har fyldt jeres hjerte med kærlighed til Bhagavan (Baba henviser her til sig selv. Bhagavan betyder Herren – o.a.), der findes ingen lyksalighed større end dette.

Oplev jeres indre virkelighed

Legemliggørelser af kærlighed!
Enhver opgave, der udføres med selvtillid, sikrer et godt resultat. Derfor er selvtillid absolut nødvendig for ethvert menneske. Hvis I forventer af andre, at de skal elske og respektere jer, må I først respektere og elske dem. Uden at respektere og elske andre kan I ikke forvente, at de skal respektere og elske jer. På samme måde, hvis I elsker Gud, elsker Gud jer. Livet består af reaktion, genlyd og refleksion. I får nøjagtig det igen, som I gør mod andre.

Hvilket budskab kan Jeg give jer på denne dag? Når Jeg ser jer, flyder mit hjerte over af kærlighed, (bifald). Når Jeg ser, at I er så mange, der udtrykker jeres kærlighed til Mig, er der ingen grænser for Min glæde. Jeg har ikke sendt invitationer til nogen af jer. Min kærlighed har fået jer til at komme. Jeres kærlighed til Gud og Guds kærlighed til jer er det sande budskab. Hvad kan man sige som budskab? Jeg giver, og I modtager, og I giver, og Jeg modtager. Denne udveksling er det sande forhold mellem mennesket og Gud. Vær glade og lyksalige. Forøg jeres åndelige omfang. Lev med den faste overbevisning, at den ene Guddommelighed bor i alt og alle. Hvorfor vedtager regeringen love, der nødvendiggør institutioner som politiet og militæret? Det er udelukkende for at kunne beskytte landet. Politiet straffer de skyldige. Hvis der ikke var nogen, der brød loven, ville der slet ikke være brug for politiet. På samme måde tiltrækker jeres dårlige handlinger straf og jeres gode handlinger belønning. Dette er karmaloven. Men man bebrejder Gud, hvis man straffes. Dette er en stor misforståelse. Sørg for, at der ikke er spor ondskab i jer. Så behøver I ikke at frygte nogen straf. Da vil selv de personer, der var udset til at straffe jer, komme og beskytte jer.

Jeg har sagt, at mennesket er legemliggørelsen af Atma*. Jeg har også fortalt jer, at Atma er uforgængelig. Denne evige enhed vidner om jeres evighed. Både skabelse, opretholdelse og ødelæggelse er bestemt af Gud. Han manifesterer sig i alle elementerne. Med denne faste overbevisning vil I opnå et godt resultat, hvor I end tager hen, og uanset hvilket land I end rejser til. Åndelige forskrifter erklærer vedholdende: “Tro på dig selv.” Det vil først og fremmest sige: “Kend dig selv.” Alle stiller spørgsmålet: “Hvem er du?” Der er ingen, der spørger: “Hvem er jeg?” Når spørgsmålet: “Hvem er du?” stilles, er det ikke rigtigt at svare, at I er den og den, fra det og det sted, og at I arbejder med det og det. “Jeg er Atma” er det eneste rigtige svar. Kroppen og sindet er ikke varige. At tro, at I er kroppen eller sindet, er en alvorlig misforståelse. Befri jer for følelsen af, at I er kroppen og sindet og erkend Atma, som alene giver kraft til, at både kroppen og sindet kan fungere. Alle er en manifestation af Atma. Denne manifestation har bredt sig overalt. Dette altgennemtrængende atmiske princip er det kosmiske princip. I skal forsøge at erkende denne kosmiske kraft. Det kan være, at I synes, at dette er meget svært, men det er yderst simpelt. Det er jeres tilknytning til kroppen, der får det til at forekomme vanskeligt. Det, at hilse ærbødigt på alle væsner, når til sidst Gud, fordi Gud er til stede i alle. I Bhagavad Gitaen (helligt indisk skrift – o.a.) siger Herren Krishna: “Den evige Atma i alle væsner er en del af Min væren.”

Hvis en fugl kommer ind i en spejlsal, ser den mange spejlbilleder af sin egen form. Den forestiller sig, at der er masser af fugle, og at de er dens rivaler. Så den kaster sig mod spejlene, og spejlene bliver slået i småstykker. Nu ser den lige så mange fugle, som der er spejlstykker. Når spejlene er fuldstændig splintret i bitte små stykker, kan fuglen ikke se noget spejlbillede, og den flyver bort. Dette er en tilstand af uvidenhed. Når derimod en vis mand kommer ind i rummet og opdager, at det udelukkende er hans egne spejlbilleder, han ser, bliver han glad. På samme måde er den, der ser sig selv i alle andre mennesker og betragter dem som sine egne spejlbilleder, et ægte menneske. Det manifesterede princip, som er synligt i den ydre verden, er det samme som det, der eksisterer i den enkelte. Navne og former og evner opfattes som adskilte, men de er kun afspejlinger. Sandheden er, at du og Jeg er én. Det Guddommelige er lige inden i jer, det er ikke adskilt fra jer. Det er heller ikke specielt til stede i et tempel eller i en moské eller i et hvilket som helst andet gudshus. Det, I prøver at se i et tempel eller i en moské, er inden i jer. Alle åndelige øvelser udføres for at erfare denne indre virkelighed.

Hvert eneste menneske er underlagt fødsel og død. Perioden mellem fødsel og død er menneskets levetid. Individet vokser og forsvinder, men dets sjæl underkastes ingen forandring. Det er kun kroppen, der underkastes forandringer. Barnet vokser op og bliver voksen og bliver bedstefar. Betegnelserne er forskellige, men individet er det samme. På samme måde har Gud mange navne og former, men det Guddommelige er kun ét. Sandheden er én, men de lærde refererer til den med mange navne. Idet I erkender denne sandhed, bør I respektere og elske alt og alle og give glæde til alle. Så bliver I selv Gud. Når først I erkender det faktum, at det Guddommelige i alt og alle er det samme, vil der ikke være nogen følelse af dualitet. Det kan være, at I synes, at dette er meget svært, men det er yderst simpelt. Jeres manglende evne til at erkende denne sandhed skyldes en fejl ved jeres måde at se tingene på, ikke en fejl ved skabelsen. I bebrejder skabelsen, uden at I forbedrer jeres mangelfulde synsevne. Der er ingen mangler ved skabelsen. Der er enhed i skabelsen, dualiteten findes i jeres måde at opfatte på.

Selvtillid er nøglen til succes i livet

Med selvtillid kan en hvilken som helst opgave udføres med succes. Et lille eksempel: Abraham Lincoln blev født i en yderst fattig familie i Amerika. Hans far var tømrer. Hans mor, Nancy, arbejdede af al magt på at opdrage ham. Når Lincoln gik i skole, gjorde de andre børn nar af ham på grund af hans tøj og hans fattigdom. Lincoln kunne ikke holde det ud og fortalte sin mor: “Mor, jeg er genstand for latterliggørelse fra mine skolekammeraters side. Vil du ikke nok købe et godt sæt tøj til mig.” Hans mor tog ham ind til sig og sagde: “Min søn, du må først forstå vores vilkår. Vi er ikke velhavende. At skaffe føden til os alle er i sig selv et problem. Hvordan kan du under disse omstændigheder forvente at få luksusklæder? Opfør dig i overensstemmelse med de forhold, du lever under. Før eller senere vil du nå det niveau, du har gjort dig fortjent til. Lad dig ikke afskrække af andres hån. Lev med selvtillid. Selvtillid er kilden til al succes.” På denne måde opmuntrede hun ham. Fra det øjeblik blev Lincoln en person med megen selvtillid, og han fortsatte sine studier og aktiviteter med ærlige bestræbelser. Der var aldrig noget, der bragte ham ud af ligevægt. Selvtillid var hans rustning. Skønt blottet for materielle rigdomme og bekvemmeligheder var han udrustet med en masse selvtillid.

Hans mor døde efter nogen tid, men hendes visdomsord var fast forankret i hans hjerte. Hans far giftede sig igen. Det er temmelig almindeligt blandt vesterlændinge. Lincolns stedmoder var også meget kærlig over for ham og opmuntrede ham til at holde sig til den vej, som hans mor havde vist ham. Livet var helt igennem vanskeligt for ham. Han ville gerne have noget arbejde. Imidlertid syntes han, at det var bedre at være selvstændig end at arbejde for andre og startede egen virksomhed. Han udførte sine forretninger på en yderst retskaffen måde. Men hans vanskeligheder blev ved med af forøges, og hans gæld steg. Lincoln fortsatte med styrken fra sin mors råd uden at bryde sig om alle vanskelighederne. Han oplevede et alvorligt tilbageslag i sin virksomhed. Til sidst var han nødt til at sælge alt. Han arbejdede hårdt for at tilbagebetale sin gæld.

Der findes ingen sygdom som det at være skyldner.
Der findes ingen næstekærlighed større end at bespise de sultne.
Der findes ingen guder større end forældre.
Der findes ingen retskaffenhed (dharma) større end medfølelse.
Der findes ingen gevinst større end at være sammen med gode mennesker.
Der findes ingen fjende større end vrede.
Der findes ingen rigdom større end et godt omdømme.
Et dårligt omdømme er selve døden.
Der findes ingen bedre pryd end at synge Guds navn.
(Telegu-digt)

Lincoln holdt sig nøje til denne måde at leve på. Nogle af hans venner mente, at han, i betragtning af sin retskafne karakter, let kunne blive valgt til statens lovgivende forsamling. De rådede ham til at stille op til valget og lovede at støtte ham. Lincoln stillede op til valget og vandt med et gevaldigt flertal. Ved ærlighed og hårdt arbejde avancerede han og blev USA’s præsident. Da det var lykkedes for ham, mindedes han sin mors ord. Han erkendte fuldt ud selvtillidens store betydning.

Slaverne blev på den tid behandlet på en meget skånselsløs måde af de hvide. Abraham Lincoln ønskede at forbedre deres forhold og sikre dem lige rettigheder. Han var af den faste overbevisning, at alle mennesker er lige, og at enhver forskelsbehandling på grund af farve eller race er forkert. Han arbejdede utrætteligt for slavernes sag. Til sidst lykkedes det ham at få afskaffet slaveriet i USA. Han værdsættes stadig højt for sit storslåede arbejde.

I verden er der en konstant kamp mellem det gode og det onde. Der er mange mennesker, der er jaloux på andre og udsætter dem for bagtalelse. Men man bør ikke lægge nogen betydning i en sådan kritik. Ros og ris er almindeligt for menneskeslægten. I Indien har adskillige berømte mennesker også mødt sådanne vanskeligheder, men de overvandt dem med sjælsstyrke. Hvis I lever i sandhed og kærlighed, vil der ikke ske jer noget. Kroppen vil falde fra på et eller andet tidspunkt. Man bør ikke benytte usle midler blot for at beskytte den. Kroppen er forgængelig, mens sandheden er evig. Stræb derfor efter sandheden. Der er intet større end sandhed.

Skabelsen opstår af sandhed,
og den smelter sammen med sandheden.
Findes der et sted hvor sandhed ikke eksisterer?
Kun dette er absolut sandhed.
(Telegu-digt)

Der er nogle, der vender sig bort fra godhedens vej og begynder at sætte sig op imod Gud, når deres ønsker ikke bliver opfyldt. Men fejlen ligger hos dem, ikke hos Gud. Der er fire slags mennesker der opponerer imod Gud. Den første type mennesker er ateister, som erklærer, at der ikke er nogen Gud. I den anden kategori kommer de mennesker, der taler imod Gud på grund af jalousi, fordi andre er bedre stillet end de. I den tredje er de, der jamrer over det ædle omdømme og ry, andre har, som de ikke selv er i stand til at opnå. Den fjerde type er dem, der bliver desillusionerede, når deres ønsker ikke bliver opfyldt. De tyr til uanstændige og gemene midler for at opnå deres mål. De siger: “Swami, jeg starter en skole eller en forening, og jeg har brug for mange penge.” Jeg fortæller dem sandheden: “Min søn, dette land er anderledes end dit. Dette lands valuta kan ikke føres ind i dit land. Hvis du vil gribe til ulovlige metoder og snyde regeringen, vil Jeg aldrig tillade en sådan fremgangsmåde.” Under sådanne omstændigheder tager de tilbage, hvor de kom fra og finder på alle mulige falske påstande om Mig. Uanset hvad andre siger, vil Jeg aldrig fravige sandhedsvejen. Tag jer ikke af ros eller bagtalelse. Guddommelighed er baseret på tro. Tro er ikke noget, der kan overdrages til jer. Enhver har sin egen tro.

“Der er nogle få, der siger, at Gud ikke eksisterer. For dem, der nægter at tro, eksisterer der ingen Gud. For dem, der tror, eksisterer Gud. ‘Ja’ og ‘nej’ tilhører andre; for Bhagavan er det altid ‘ja, ja, ja’.”
(Telegu-digt)

Ethvert menneskes samvittighed er dets eget vidne. Spild ikke jeres energi på negativ kritik. I skal aldrig svigte jeres tro og jeres selvtillid. Nogle mennesker bliver jaloux på andres fremgang og lykke. Jalousi er et farligt skadedyr. Hvis skadedyr angriber roden af et træ fuld af blade, frugter og blomster, vil hele træet hurtigt dø. Skadedyrene er ikke synlige for øjet, de arbejder snigende. Et jaloux menneske skjuler sin jalousi og gør andre fortræd ligesom skadedyr. Dette er en ond opførsel. Imidlertid findes der, efter Min mening, ingen onde mennesker. Al ond opførsel ændrer sig før eller senere. Bhagavan’s sandhed er én. Alle tilhører Bhagavan, og Bhagavan tilhører alle. Min eneste rigdom er kærlighed. Min kærlighed omfavner alle. Selv folk, der kommer til Mig med had i deres hjerte, er Mig kære. Jeg leder ikke efter jeres fejl. Jeg følger kærlighedsprincippet. Alle bør bemærke denne sindsligevægt hos Bhagavan og følge dette enhedsprincip. Renhed følger enhed og fra renhed opnås guddommelighed. For at opnå guddommelighed er I nødt til at udvikle renhed, og for at opnå renhed skal I leve i harmoni med alt og alle. Kun da vil I få positive resultater.

Menneskehedens velfærd er Bhagavans vigtigste anliggende

Legemliggørelser af kærlighed!
Denne dag markerer det 75. år for denne krops komme. Alder angår ikke Mig. Menneskehedens velfærd er det eneste, der vedkommer Mig. Jeg interesserer Mig specielt for de ulykkeliges og fattiges velfærd. Mit primære mål i livet er at fjerne de hjælpeløses vanskeligheder. Uanset hvad der måtte være af kommentarer om det modsatte eller på anden måde, er Min beslutning den samme. I bør også tage en beslutning efter sådanne retningslinjer.

Når du har fået fat i det, du burde fatte,
slip ikke taget, før det lykkes for dig.
Når du har ønsket det, du burde ønske,
hold fast, til dit ønske er opfyldt.
Når du har bedt om det, du burde bede om,
hold fast, til du får det, du har bedt om.
Når du har tænkt det, du burde tænke,
hold fast, til det lykkes for dig.
Enten vil Gud give efter for din bøn,
eller du bør bede med helhjertet intensitet.
Dette er vejen, som en sand hengiven skal følge.
(Telegu-digt)

Vær vedholdende, til jeres beslutning er udført. Dette er den hengivnes (bhakta) løfte. Dette er, hvad man kan kalde sand tapas. Ved “tapas” forstås ikke, at man går ud i skoven eller står på hovedet og foretager en eller anden form for meditation. Hold jeres ord, hold jer til sandheden, vis taknemmelighed, hvor det er behørigt og vær fast forankret i jeres selvtillid. Dette er de sande egenskaber hos et godt menneske. Hvis I holder jer til disse grundsætninger, vil I nemt kunne overvinde en hvilken som helst forhindring, I måtte blive udsat for. Hold fast ved jeres selvtillid og selvrespekt og vær parat til et hvilket som helst offer. Som jeg allerede har gentaget, så er Atmaen den samme i enhver. Lad jer derfor ikke påvirke af overvejelser om, at nogen er ubetydelige, og andre er betydningsfulde, osv. Selvtillid har ikke noget med alder at gøre. Kvantitet kan variere fra menneske til menneske, men kvaliteten er den samme.

Enhed sikrer uafhængighed

Legemliggørelser af kærlighed!
Hvis Indien skal udvikle sig i den rigtige retning, bør der være fuldstændig enhed mellem landets befolkningsgrupper. Vore store ledere bragte store ofre og sikrede os friheden. Skønt vi har fået uafhængighed, har vi ikke opnået enhed. Til hvad nytte er frihed uden enhed? Det skyldes manglen på enhed, at folket i dette land er bragt i en sørgelig forfatning. Der er had alle vegne. Der er ti fraktioner i et parti. Folk i ét hus går i fire forskellige retninger. Hvis denne form for splittelse varer ved, hvordan skal man så kunne sikre friheden? Folk er ikke på rette vej. I er nødt til at følge den vej, der fører til fuldstændig enhed, så enhver inder stolt kan sige: “Dette er mit elskede land, dette er mit modersmål og min religion.” I bør også opretholde familiens omdømme og traditioner.

I vore dage har folk mistet troen. Et menneske uden tro er i sandhed blindt. Hvis I ikke tror på andre, så tro i det mindste på jer selv. Udvikl tro på jer selv og tro på Gud. Dette er hemmeligheden ved storhed. Kun da vil I være i stand til at erfare det Guddommelige. Gud har ikke nogen særlig form. “Jeg”, Atmaen er Gud. Det er sådan jeres tro skal være. Kun da kan I opnå åndelig vækst.

Indien er et helligt land. En sådan hellighed findes næppe noget andet sted i verden. Det er derfor, at mange avatarer har ladet sig føde i dette land. Indien er som en moder for alle andre nationer. Rama sagde: “Moder og moderland (fædreland – o.a.) er større end selv paradis.” I skal erkende denne sandhed. Der er mange, der synger Ramas navn, men er der nogen, der virkelig praktiserer de dyder, som Rama repræsenterede? Folk er helte (heroes – o.a.) med hensyn til at synge, men nuller (zeros – o.a.) med hensyn til at praktisere.

Vedaerne har givet fire guddommelige grundsætninger:

  • “Tattwam Asi (dét du er),
  • Prajanam Brahma (konstant integreret bevidsthed er Brahman*),
  • Aham Brahmasmi (jeg er Brahman) og
  • Ayam Atma Brahma (denne Atma er Brahman).

I synger konstant disse ord, men I praktiserer dem ikke. Det er ren ekshibitionisme kun at synge uden at handle. Mens I siger, at alt er Brahman, hader I andre. Det er rent og skært hykleri. Hvis I har aversion mod en person, så hold jer stille og roligt væk fra ham. Had ham ikke, prøv at udvikle kærlighed til ham. Lad være med at kritisere eller hade nogen. Det er Mit budskab i dag. Det er den kurs I skal følge. Jeg elsker alle. Jeg har ikke modvilje mod nogen. Alle er Mine hengivne (devotees), venner og børn. For Mig er alle ét. Dette univers er en stor bog. Samvittigheden er jeres Guru. Gud er jeres ven. Tiden er også Guds sande form. Spild derfor ikke tiden. Spildt tid er spildt liv. Det er sand åndelig praksis at udnytte tiden til rene formål.

Legemliggørelser af kærlighed!
Kærligheden i jer og kærligheden i Mig er én og samme. Men jeres kærlighed er forurenet af begær efter materielle ting. Jeg har intet som helst begær efter materiel rigdom. Min kærlighed er den reneste. Kærligheden, der bor i jer, bliver negativ, fordi den er forurenet med ønsker og begær. Der er ingen negative egenskaber i Mig, alt er fuldstændig positivt. Så kombiner det negative “jeg” i jer med det positive i Bhagavan, og opnå enhed. Med denne forståelse vil I være i stand til at opleve ubeskrivelig lyksalighed. Hvilken slags lyksalighed? Det vil være den højeste glæde og lyksalighed (Brahmananda). Når I oplever denne Brahmananda, bliver I ét med Brahman. I denne tilstand er der slet ikke brug for åndelige øvelser fra jeres side. Alle de åndelige øvelser, I udfører, gør I for at tilfredsstille sindet. Anse alle for at være ét og elsk alle. Det er den sande åndelige praksis. “Gud har mange navne, men Han er én.” Når i synger Guds tusinde navne, gentager I de forskellige navne: Keshava, Madhava, Narayana, Govinda, men det er til den samme form, I bringer jeres ofringer.

Når I foretager anga puja (rituel ofring af legemsdel – o.a.), placerer I blomsten på jeres øje, og så ofrer I blomsten til guddommen foran jer med mantraet: “Jeg ofrer mit øjes blomst.” Symbolsk ofrer I en blomst i stedet for øjet. I siger øje, men ofrer en blomst. Det er det samme som at snyde Gud. Hvorfor ofre dét til Gud, som Gud selv har givet? I bør bede: “Åh Gud, alt er Dit, hele denne krop er Din, alle disse lemmer og organer er Dine. Jeg er Din, og Du er min.” Når denne form for identitet er etableret, er der ikke længere brug for nogen ydre form for tilbedelse. Men for dem, der endnu ikke har nået denne ophøjede tilstand, er det passende at udføre forskellige fysiske former for åndelig praksis, så som gentagelse af Guds navn (japa), forening af tanke ord og handling (tapa) og meditation (dhyana). Alle disse kræver konstant udøvelse. Fjern gradvist alle negative tanker, og indprent positive tanker. Forvandl negative tanker til positive.

Hvis nogen skælder jer ud, så tag jer ikke af det, for skældsordene krænker kun kroppen ikke Selvet. Bliver man et dårligt menneske, bare fordi nogen kalder en et dårligt menneske? Prøv at tilintetgøre det, hvis I rent faktisk har noget dårligt i jer. Der er mange mennesker, der i denne kalitidsalder (den onde tidsalder, som vi lever i nu – o.a.) rakker ned på Gud, fordi de ikke får deres ønsker opfyldt. Dette er en universel vane, fælles for alle lande. I bør ikke ligge under for sådanne gemene og ugudelige følelser. Thyagaraja (en af Ramas hengivne – o.a.) siger for eksempel, at Gud vil åbenbare sig for jer i det omfang og på den måde, hvorpå I nærmer jer Ham. Uanset på hvilken måde I tænker på Gud, så vil Han antage netop den form. Hvis jeres følelser er gode, vil I opnå gode resultater.

Legemliggørelser af kærlighed!
Jeg har ikke noget ønske om at holde en så flot fødselsdagsfest, overhovedet ikke. Jeg gennemfører alt dette, fordi det glæder Mine hengivne. Jeg har ingen speciel forkærlighed for noget. Mine hengivnes glæde er Min glæde. Vie jeres liv til guddommelig kærlighed.

Kærlighed er Brahmans sande form

Forsøg at lade kærlighed smelte sammen med kærlighed.
Hvis din kærlighed er vedholdende, vil du opnå den endelige sammensmeltning, som er sand ikke-dualisme.
(Telegu-digt)

Had, jalousi og praleri er meget udbredt i vore dage. Befri jer for den slags og slå ind på kærlighedens vej. Tænk på, at alt det, der sker, er til jeres eget bedste, uanset om jeres ønsker bliver opfyldt eller ej. Når I møder vanskeligheder, tænk da altid på, at bedre dage er på vej. Godt og dårligt følges altid ad. Mød derfor begge med samme holdning. Gitaen siger: “Betragt glæde og sorg, tab og vinding, sejr og nederlag med fuldkommen sindsligevægt.” Glæde er en pause mellem to sorger. Reducer jeres verdslige ønsker. Udvikl længsel efter Gud. Få jeres glæde til at vokse ved at indprente jer kærlighed til Gud. Hvis ønsker og begær forøges, vil jeres lidelser også forøges, og glæden vil formindskes i takt hermed.

I kan ikke opnå Gud ved hjælp af jeres rigdom. Han kan kun opnås gennem hengivenhed. Sathyabhama håbede i sit hovmod at kunne komme til eje Krishna helt for sig selv ved hjælp af sin rigdom. Hun ville veje Ham op mod den store mængde guld, som hun ejede. Men det mislykkedes for hende. Narada fik Sathyabhama til at indse sin tåbelighed ved at vise hende, at et enkelt basilikumblad, ofret af Rukmini med sand hengivenhed, overgik al Sathyabhamas rigdom. Sathyabhama symboliserer ønsker og begær, mens Rukmini repræsenterer hengivenhed. Krishna siger, at han er glad for at få ofret et blad, en blomst, en frugt eller vand. Tag ikke dette bogstaveligt. Kroppen er bladet, blomsten er jeres hjertes blomst, jeres sind er frugten og glædestårerne udgør vandet, som er den kærkomne ofring til Gud.

Legemliggørelser af kærlighed! Hvis I har kærlighed i jer, vil I eje alt i livet. Lad være med at hade nogen. Dette bør være hovedidealet i jeres liv. Dette er Mit budskab til jer. Kærlighed er Min eneste rigdom. Alle disse storslåede bygninger er ikke Bhagavans, de tilhører alle sammen de hengivne. Det eneste, Bhagavan ejer, er ubegrænset kærlighed til jer alle. Bhagavan vil udøse Sin grænseløse kærlighed over jer alle, blot I beder om det. Bhagavan er parat til at ofre selv kroppen for Sine hengivnes skyld. Lev lykkeligt, og lev livet i en tilstand af lyksalighed. Bhagavan ønsker kun jeres kærlighed. Jeres kærlighed gør Bhagavan glad. Bhagavans kærlighed er jeres største rigdom og gode skæbne. Dette er Bhagavans største gave til jer. Pas godt på denne dyrebare gave. Dette er Bhagavans velsignelse til jer på denne dag. Gid I alle må have vedholdende hengivenhed og få et helligt, langt, lykkeligt liv! Dette ønsker Jeg for jer! Gid alle jeres vanskeligheder må blive ryddet af vejen! Gid I må opleve ren lyksalighed!

Bhagavan sluttede Sin tale med lovsangen: “Prema mudita manase kaho …”

Udskriv / PDF