Elsk alle, tjen alle
Begynd din dag med Kærlighed
og anvend den til Kærlighed
slut din dag i Kærlighed
det er vejen til Gud
Alt liv er ét
vær ens overfor alle
Se det gode
Gør det gode
Vær det gode
Udskriv / PDF

Sathya Sai Baba Landsforeningen i Danmark

Din Sande natur er lyksaglighed – virkeliggør den

Legemliggørelser af kærlighed!
I dag er det den hellige Sankranti* højtid. Faktisk er dette år særlig betydningsfuldt i forhold til sidste år. I forrige måned blev talrige mennesker udsat for umådelige kvaler og lidelser på grund af en tsunami. Det er kun menneskets onde gerninger, der er ansvarlige for en sådan katastrofe. Derfor råder jeg jer til ikke at hengive jer til forkerte handlinger og onde gerninger. Det er muligt, at der vil opstå flere trængsler i løbet af dette år sammenlignet med sidste år. Vi må imidlertid bevæge os fremad uden at tænke på disse trængsler. De er alle sammen forbipasserende skyer, og I behøver ikke være ængstelige over disse hændelser. Vær tapre og modige, når I møder dem.

Tsunami-katastrofen, der indtraf i forrige måned, var i virkeligheden menneskeskabt. Det var på ingen måde Guds vilje! Men mennesket har den opfattelse, at alle sådanne katastrofer bliver væltet ned over det af Gud. Aldrig! Gud giver altid mennesket glæde. Han nærer hverken vrede eller had. Hans natur er kærlighed. Spørgsmålet om, hvorfor der er disse sorger og trængsler i verden, kommer op. Strengt taget vil glæden ikke have nogen værdi uden sorgen. Mennesket kan ikke opleve glæden uden at gennemleve vanskeligheder af den ene eller anden slags. Glæde og sorg er tæt forbundet. Den ene kan ikke eksistere uden den anden.

Glæde og smerte, godt og ondt optræder sammen; ingen kan adskille dem.

I kan ikke finde glæde eller smerte, godt eller ondt hver for sig, hvor den anden er udelukket.

Glæden opstår, når vanskeligheder bærer frugt.
(Digt på telugu)

Gud forårsager ikke smerte hos noget levende væsen i sin skabelse. Alle sorger og vanskeligheder er alene menneskeskabte. Gud er den, der beskytter alle levende væsener. Han skænker fred og glæde til alle uden undtagelse. Loka samastah sukhino bhavantu (Må alle verdens væsener være lykkelige). Dette er Guds vilje. Hvorledes kan Gud da forårsage sorg hos et menneske? Ude af stand til af forstå Hans guddommelige vilje beskylder I Gud for at forårsage sorg. Hvis I kan udgrunde den guddommelige vilje, vil I blive klar over, at alle ting kun er til bedste for jer. Vi er alle legemliggørelser af den guddommelige lyksalighed. Dag ud og dag ind erfarer I denne lyksalighed og deler den med andre. Kun da vil den vokse.


Gud bliver ikke tilfredsstillet gennem betegnelser som ’den Al-Barmhjertige’ og ’Legemliggørelsen af kærlighed’. Gud er altid lyksalighedsfyldt. I bør ikke bede til Gud for at få opfyldt jeres talløse ønsker. Blot bede: ”Åh Gud! Del Din lyksalighed med mig. Gør mig lyksalig!”

Spot aldrig Gud ved at sige, Han ikke er barmhjertig. Alt, hvad Gud gør, er til bedste for os. Selv de sorger og vanskeligheder, I møder, er til bedste for jer. De er optakten til glæde og lyksalighed. Hvis I udvikler en sådan positiv tankegang, vil I altid være lyksalige. Del jeres glæde med alle. Helt i modsætning til dette holder mennesket i dag sin glæde for sig selv og deler sorger ud til andre. Det er ikke det, vi burde gøre. ”Fortie jeres sorger og udtryk den indre glæde” – det er den åndelige bestræbelse, man bør udfolde. Når I møder vanskeligheder og sorger eller utilfredshed af nogen som helst art, så lad være med overhovedet at tage jer af dem. Ignorer dem. I er altid legemliggørelser af den guddommelige lyksalighed. Hvis I uophørligt kontemplerer på denne virkelighed, vil intet kunne forstyrre jer.

Udskriv / PDF