Elsk alle, tjen alle
Begynd din dag med Kærlighed
og anvend den til Kærlighed
slut din dag i Kærlighed
det er vejen til Gud
Alt liv er ét
vær ens overfor alle
Se det gode
Gør det gode
Vær det gode

Hvem var Sathya Sai Baba

Sathya Sai Baba var uden tvivl vor tids største åndelige leder. Mange anså ham for at være en nulevende Kristus-skikkelse, andre betragtede ham som en helgen, en stor mester eller en hellig mand. Hans tilhængere, der tælles i millioner, anså ham for at være en Avatar. Han boede i Prasanthi Nilayam i den sydindiske landsby Puttaparthi, i delstaten Andhra Pradesh. Sai Baba var født den 23. november 1926 og forlod sit fysiske legeme Påskemorgen den 24. april 2011 – bortset fra en enkelt rejse til Afrika – udførte Han sin opgave i og fra sit fødeland.

Gratis uddannelse og hospitalsbehandling

Sathya Sai sagde om sig selv, at hans liv var hans budskab. Han blev hyldet på sin 85 års fødselsdag for den enorme humanitære indsats i menneskehedens tjeneste uden fortilfælde, som Sathya Sai har ydet gennem mange årtier:

Gratis skolegang, fra første klasse til universitetsniveau, der sørger for verdslig uddannelse af høj standard og en uovertruffen åndelig uddannelse, hvor de universelle menneskelige værdier, retskaffenhed, sandhed, fred, kærlighed og ikke-vold, er indarbejdet i undervisningsplanerne på alle niveauer.

Gratis lægebehandling på mobile hospitaler, lokale hospitaler og superspecial-hospitaler, hvor de fattige bliver behandlet for almindelige sygdomme, så vel som de får komplicerede medicinske diagnostiske evalueringer, medicinsk og kirurgisk behandling. Alt sammen helt gratis.

Udtænkte og byggede systemer af vandreservoirer, cisterner, brønde og tusinder af kilometer rørledninger, der fører rent drikkevand frem til millioner af fattige mennesker uden omkostninger for de pågældende eller for regeringen.

Mirakler var Sathya Sai’s “visitkort”

Åndeligt søgende fra hele verden kom til Sathya Sai for at søge hjælp og vejledning. Sathya Sai var kendt for sine mirakuløse helbredelser og undergerninger, der har været hans “visitkort” siden hans barndom. Selv sagde han, at han kun giver folk, hvad de af et rent hjerte beder om. Dette gjorde han for, at de skulle begynde at bede om det, som han virkelig ønskede at give dem: bevidsthed om deres egen indre guddommelighed samt tro og styrke til at leve et liv i overensstemmelse hermed.

National fond i Indien

Sathya Sai modtog hverken penge eller gaver, men det var muligt og er det stadig, at give bidrag til en fond der administreres af Indiens nationalbank, med konti for uddannelse/sundhed/børn/fattige. Sai-centrene rundt omkring i verden betaler ikke bidrag hertil, men arbejder udelukkende lokalt med egne humanitære projekter.