Elsk alle, tjen alle
Begynd din dag med Kærlighed
og anvend den til Kærlighed
slut din dag i Kærlighed
det er vejen til Gud
Alt liv er ét
vær ens overfor alle
Se det gode
Gør det gode
Vær det gode
Udskriv / PDF

Sathya Sai Baba Landsforeningen i Danmark

Giv Gud den største betydning i jeres liv

Ethvert levende væsen i denne verden, det være sig et dyr, en fugl eller selv et lille insekt, er udgået fra sandheden (sathya*). De, der erkender denne sandhed, er virkelige yogier. Der kan ikke være nogen aktivitet i denne verden uden sandheden. Og denne sandhed er legemliggjort i blot én person, og det er i denne Sathya (Sathya Sai Baba; o.a.). (Her materialiserede Sai Baba en Hiranyagarbha* linga* og viste den til hele forsamlingen). Se på dette rene og uplettede princip. Hvem ellers kan materialisere en sådan ren bevidsthed?

Kontempler altid på sandheden

Sandheden er til stede overalt. Den kan også manifestere sig i jer, når I tænker på den og kontemplerer på den. Derfor bør I altid kontemplere på sandheden. Hvorfor har denne krop fået navnet Sathya Sai? Den har antaget dette navn, fordi sandheden (sathya) er udgået fra den. Sandheden manifesterer sig i hjertet på den, som uophørligt kontemplerer på sandheden. Glem derfor aldrig sandheden. Retskaffenhed (dharma*) er reaktionen, genspejlingen og genlyden af sandheden. Sathyannasti paro dharma (der findes ingen større retskaffenhed (dharma) end overholdelse af sandheden). I dag bibringer vi de studerende mange slags verdslige kundskaber. Men det er ikke sand uddannelse. Sand uddannelse står i forbindelse med sandheden, der udgår fra hjertet. Sandheden har intet navn og ingen form. Hvad kunne være sandhedens form? Hvad er retskaffenhedens form? Hvad er fredens form? Sandhed, retskaffenhed, fred, kærlighed og ikke-vold (ahimsa*) har ingen form. Disse værdier, som har deres plads i menneskets hjer­te, må manifesteres. De kræfter, der ikke er til stede i mennesket, findes heller ikke i noget andet levende væsen, ikke engang i et himmelsk væsen. Betragt derfor mennesket som Gud. Daivam manusha rupena (Gud er i menneskeskikkelsen). I betragter mennesket som slet og ret et menneske. Derfor er det, I begår så mange fejl. I er ikke et menneske; I er Gud. Tro at I er Gud, og I bliver Gud. Yad bhavam tad bhavati (som følelsen er, således er resultatet). Når I tænker på noget slet, vil I kun have slette tanker.

I forgårs fortalte jeg jer, at alle i denne verden er i besiddelse af kærlighed. Men der er mange slags kærlighed. En studerende elsker en studerende; en kvinde elsker en kvinde. Gud er til stede i dem begge. De er begge legemliggørelser af Gud. Den Guddommelige, der har sin plads i hver enkelt krop, er én. Ekam sat viprah bahudha vadanti (sandheden er én, men de vise benævner den ved forskellige navne). Vi bør elske alle, eftersom Gud er til stede i alle. Elsk alle, tjen alle. Gud er til stede overalt; der findes intet sted, hvor Gud ikke er til stede. Han er til stede på himlen og i vandet, i lyden og i lyset. Derfor er alt i dette univers gennemsyret af den Guddommelige. Vi glemmer denne allestedsnærværende Guddommelige og tilbeder gudebillederne i templerne. Der er ikke noget forkert i at tilbede gudebillederne. Men man må gøre sig klart, at den samme Gud, der er til stede i disse gudebilleder, også er til stede i hvert eneste menneske. Jeg siger ikke, at det er forkert at tilbede gudebilleder, men virkeligheden er, at I selv er Gud. Betragt derfor først jer selv som Gud, og se derefter den samme Gud i alle. Da vil man ikke gå forkert. Faktisk er selve jeres krop et tempel, som er udstyret med guddommelig energi. Man bør bruge skelneevnen, når man anvender denne energi. Vi bør granske i, hvorvidt denne energi er Gud, eller denne krop er Gud. I virkeligheden er denne krop også guddommelig, eftersom den er gennemsyret af guddommelig energi.

Glem aldrig Gud

Gud er til stede i hver en partikel, i hvert et atom i universet. Der findes ikke noget sted, hvor Gud ikke er til stede. Glem derfor ikke Gud. Og glem ikke jer selv. Hvis I glemmer jer selv, er det det samme som at glemme Gud. Det er af denne grund, I tilrådes: Vær altid påpasselige (eng.: Always Be Careful; o.a.). Dette er livets ABC. Vær påpasselige med aldrig at glemme Gud. I hvert øjeblik af jeres liv bør I spørge jer selv: “Glemmer jeg Gud?” Mind altid jer selv om “jeg er Jeg.” I bør være urokkeligt forankret i denne sandhed. Hvis I er det, vil slette tanker om andre ikke have mulighed for at trænge ind i jer. Kun uvidende personer og de, der mangler kundskaber, vil tænke anderledes. Gud er til stede i alle mennesker. Hovederne på alle mennesker er faktisk Guds hoveder. Det er grunden til, at Gud kaldes det Kosmiske Væsen. Skabelsen er manifestationen af Hans kosmiske form. Individuelle former forekommer at være forskellige fra hinanden, men den samme Guddommelige er til stede i alle former. Krishna sagde: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma* i alle væsener er en del af mit væsen). Således er jeg alene til stede i hver enkelt af jer13. Jeg er ikke forskellig fra jer; I er ikke forskellige fra mig. Jeg er jer; I er Jeg. Se derfor ikke nogen som helst forskelle. Det eneste, I skal gøre, er at styrke jeres kærlighed. Når kærlighedens frugt bliver fuldmoden i jeres hjerte, bør I dele dens saft med alle og enhver. Før derfor først og fremmest kærligheden i jeres hjerte ud i livet. Når jeres hjerte er gennemtrængt af kærlighed, da vil alle andre også blive gennemsyret af kærlighed. Vi bør ikke hade nogen eller gøre nogen fortræd. I dag er der had og kun had, hvor vi end ser hen. Vi har rent faktisk forskelle i opfattelser indbyrdes, men fra det åndelige synspunkt er alle én. Faktisk er alle menneskene i verden blot nuller; kun Gud er en ener. Gud er som det encifrede tal 1, på grund af hvilket alle nuller får værdi. Et hvilket som helst antal nuller føjet efter tallet 1 får værdi. Når man tager 1-tallet væk, da bliver alle reduceret til blot nuller. Giv derfor Gud den største betydning i jeres liv.

Rens sindet gennem gentagelse af Guds navn (namasmarana*)

Der er én årsag til alle jeres sorger så vel som jeres glæde og lykke. Det er jeres sind. Mange mennesker har et negativt syn på sindet; de kalder det for abesind. Men det er ikke abesind; det er menneskeheden. Det er en kilde til godhed og glæde. Hvis blot vi holder sindet i en passende tilstand, kan intet ondt hænde os. Betragt sindet som guddommeligt. Da vil I altid være glade.

Hvad enten man kalder det Atma, sindet eller bevidstheden, kommer det ud på ét; alle er ét. Vi tilskriver forskellige navne til det samme princip blot for at kunne genkende det, ikke for at beskrive dets sande natur. For eksempel har denne krop fået navnet Sathya. Men dette navn henviser til kroppen og ikke til mig. Jeg er ikke kroppen; jeg er ikke sindet; jeg er ikke intelligensen, jeg er ikke bevidstheden, jeg er ikke forestillingsevnen. Bhagavan* er Bhagavan. Udvikl denne urokkelige tro. Der forekommer forandringer i nogle menneskers sind som en følge af indvirkninger fra mad og vaner så vel som indvirkninger fra dem, de omgås. Sig mig hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er. I vil udvikle den samme måde at tænke på som de mennesker, I omgås. Søg derfor kun omgang med gudfrygtige mennesker.

At omgås gode mennesker fører til ikke-tilknytning;
Ikke-tilknytning gør én fri af vildfarelse;
At være fri af vildfarelse fører til et urokkeligt sind;
Et urokkeligt sind giver udfrielse.
(Digt på sanskrit)

Udfrielse kan opnås af enhver. Men hvornår? Når jeres tro på den sandhed “Jeg er Atma” bliver urokkelig, vil I opnå udfrielse på et øjeblik. “Gud er i mig; jeg er i Gud,” tænk således. Men at tænke på denne sandhed med et vankelmodigt sind er til ingen nytte. Tænk med et standhaftigt sind: “Jeg er Gud, Jeg er Gud, Jeg er Gud.” Når jeres overbevisning bliver urokkelig, vil I opnå den Guddommelige, som er Nirgunam, niranjanam, sanathana niketanam, nitya, shuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (uden attributter, ren, den endelige bolig, evig, uplettet, oplyst, fri, legemliggørelsen af hellighed). Hvis urenhedens smuds imidlertid trænger ind i jeres sind, vil alt blive slet. Når jeres sind bliver forurenet, vil det kræve den rigtige behandling. Hvad er det? Det er Guds navn. Tilsvarende bliver vores krop plaget af sygdomme, når vi drikker forurenet vand og spiser forkert mad. Det er nødvendigt at beskytte kroppen. Hvorfor har Gud givet jer denne krop? Den er blevet givet til jer, for at I kan virkeliggøre jer selv. Men I glemmer dette virkelige formål, og koncentrerer jer kun om kroppen. Når alt kommer til alt, hvad er der så i kroppen? Kroppen er forgængelig og kortvarig som en vandboble. Hvis I forstår dette, vil jeres liv være velsignet.

Lad jer ikke rive med af, hvad andre siger. Sindets renhed resulterer i, at kundskab bliver virkeliggjort. Når jeres sind bliver rent, vil I opnå sand kundskab. Sindets renhed er derfor meget nødvendig. Hold altid jeres sind i en tilstand af renhed. Hver gang slette tanker trænger ind i jeres sind, mind da jer selv på: “det her er ikke godt; de tilhører ikke mig.” Jag disse slette tanker væk og sig til jer selv: “De er ikke mine. Mine er gode tanker, gode ideer, kærlighed, kærlighed, kærlighed!” Kærlighed er Gud. Lev i kærlighed. Når I er urokkeligt forankret i dette princip, vil alt vise sig at være godt for jer.

Hold sindet i ro i elleve sekunder

I plages af mange vildfarelser. Jeres sind er uden tvivl rent, og der er kun rene tanker i det. Men fra tid til anden trænger nogle urenheder ind i jeres sind. Sørg for, at de ikke trænger ind i det. Dét er den åndelige opøvelse (sadhana*), I skal påtage jer. Hvad er åndelig opøvelse? Er det åndelig opøvelse at sidde og meditere og gentage Guds navn? Nej, det er ikke åndelig opøvelse. Hvad er meditation, og hvad er hensigten dermed? Er det meditation at sidde i en bestemt stilling og gentage et eller andet navn for Gud? Nej, nej. Det, I må gøre, er at kontemplere på de hellige følelser i jeres hjerte. I bør kontemplere på jeres sandhed. Hvis I virkelig ønsker at kende essensen af åndelig opøvelse, kan det forklares på en enkel måde. Hold blot jeres sind i ro i elleve sekunder. Selv så lidt udøvelse vil helt sikkert føre jer til realisering af Selvet! Hvis jeres sind bliver ved med at svinge som pendulet i et ur, kan det ikke kaldes for meditation. Det er nok, hvis I kan holde sindet i ro i elleve sekunder. Men I er ikke engang i stand til at gøre det så længe. Jeres sind rejser til elleve verdener på elleve sekunder. Meget kan opnås på selv så kort en tid som elleve sekunder. Der er ingen grund til at udsætte jer for alt for megen belastning i den åndelige opøvelses navn.

I belaster jeres krop for meget og spilder også jeres tid. Spildt tid er spildt liv. Ikke kun tid, I spilder også penge. Pengespild er slemt. Spild derfor hverken penge eller tid. Tid er Gud, Gud er tid. Kontempler derfor på Swami* når som helst, I får tid. Da vil I med sikkerhed opleve at se mig. Ikke blot se mig, I vil også få lejlighed til at tale med mig. Jeg får mange breve fra hengivne, som erklærer: “I går kom Swami og talte til mig.” I bør også udvikle en sådan standhaftig tro på Swami og udføre åndelig opøvelse ligesom de. Da vil I med sikkerhed opnå succes. Alle de, der kommer her, kalder sig hengivne. De er helt sikkert i besiddelse af nogen hengivenhed, men de er ikke bevidste om egenskaberne ved hengivenhed. De bør allerførst forstå den sande mening med hengivenhed. Først og fremmest bør man udvikle tro.

Hvor der er tro, dér er der kærlighed;
Hvor der er kærlighed, dér er der sandhed;
Hvor der er sandhed, dér er Gud.

Sandhed er Gud. Betragt sandheden som intet andet end Gud. Det er ikke nødvendigt for jer at gøre nogen som helst speciel indsats for at kende sandheden. Kontemplation på sandheden i elleve sekunder er nok. Fæst jeres sind på sandheden i blot elleve sekunder, og I vil se Herren. I belaster unødigt jeres krop hårdt ved at sidde i timevis og får ondt i fødderne, benene og i ryggen. Giv ikke anledning til den slags ledsmerter. Mange læger kunne diagnosticere dem som gigtsmerter. Men det er slet ikke gigtsmerter; det er smerter forårsaget af jeres misforståede åndelige øvelser. I vil overhovedet ingen smerter have, hvis I holder jer til tidsplanen på de elleve sekunder.

Udvikl gode madvaner

I bør endvidere spise rettidigt og på en kontrolleret måde. Der er nogle hårfine betragtninger med hensyn til mad. Spis ikke kød eller fisk. Men udlændinge er i alt for høj grad forfaldne til ikke-vegetarisk mad. Sygdomme som kræft fremkaldes af at spise ikke-vegetarisk mad. Hold derfor fuldstændigt op med at spise ikke-vegetarisk mad. Ikke kun det, folk fra fremmede lande kan vældig godt lide ost. Jo mere ost man spiser, jo svagere bliver man. Lad også være med at drikke for meget mælk. For meget mælk er ligeledes skadeligt. Sæt visse grænser med hensyn til at drikke mælk. Fortynd mælken ved at komme en lige så stor del vand i. Den samme regel bør overholdes med hensyn til hytteost, kvark o.l. Den bør ikke være særlig tyk; den bør fortyndes med vand. På denne måde bør I kontrollere jeres madvaner. En bøn til Gud, inden man spiser sin mad, er også meget nødvendig. Hvis I overholder denne disciplin med hensyn til jeres mad, vil I med sikkerhed øjeblikkeligt se Herren. Det er ikke nødvendigt med langvarige åndelige øvelser i måneder og år. I kan til enhver tid indtræde i en tilstand af lyksalighed. Gud er legemliggørelsen af ren lyksalighed. Nityanandam, parama sukhadam, kevalam jnanamurtim, dwandwateetam, gagana sadrisham, tattwamasyadi lakshyam, ekam, nityam, vimalam, achalam, sarvadhee sakshibhutam, bhavateetam, trigunarahitam (Gud er legemliggørelsen af evig lyksalighed, den absolutte visdom, hinsides modsætningernes par, vidstrakt og gennemtrængende som himlen, målet tilkendegivet af den store læresætning Tat-twam-asi (du er Det, nemlig Gud; o.a.), Én uden nogen anden, evig, ren, uforanderlig, vidnet til alle intellektets funktioner, hinsides alle mentale tilstande og de tre grundegenskaber (guna’er*), satva, rajas og tamas.)

Folk siger: “Jeg ønsker lyksalighed.” Hvor kommer denne lyksalighed fra? Er det muligt at købe den i en forretning på torvet? Eller er det noget, man kan spise på et hotel? Nej. Lyksalighed kommer indefra. I virkeligheden er I selv legemliggørelsen af lyksaligheden. Mennesket er fuldt af lyksalighed på det tidspunkt, det bliver født. Senere, når det udvikler tilknytning til verdslige ønsker, lider det og begynder at græde. Mindsk derfor jeres tilknytning til verden. Mindre bagage, mere komfort gør rejsen til en fornøjelse. Giv derfor slip på alle unødvendige tilknytninger. Når I udvikler tilknytninger, bliver I druknet i bekymringer og kommer også til at lide af fysiske svagheder. Bekymringer er dårligt for jeres helbred. Hastværk, bekymringer og stærke krydderier svækker menneskets hjerte. Hold op med at have hastværk, nære bekymringer og bruge stærke krydderier. Når I konfronteres med vanskeligheder, bør I tænke: “De vil forsvinde, ligesom de er kommet. Jeg har ikke noget med dem at gøre.” Hvad der end er kommet til jer må nødvendigvis forlade jer på et eller andet tidspunkt. Det samme er også tilfældet med jeres krop. I bør derfor kun have tilknytning til kroppen i det omfang, det er nødvendigt. I bør sætte visse grænser, ellers vil denne overdrevne tilknytning have en skadelig indvirkning på jeres krop. I bør altid være forsigtige.

Kærligheden er den stærkeste medicin

De, som udfører åndelig opøvelse og higer efter at se Gud og tale med Ham, bør handle efter mit råd. Så vil de med sikkerhed se Gud og tale med Ham. Hengivelse (bhakti*) er ikke begrænset til at udføre tilbedelse og ritualer og til at gentage Guds navn. Sand hengivelse er urokkelig og standhaftig kærlighed til Gud. Udvikl en sådan kærlighed til Gud. Der findes intet større end dette. I kan give afkald på kroppen, men I bør aldrig give afkald på denne kærlighed. Kærligheden er evig, uforgængelig og uendelig. Oprethold kærligheden omhyggeligt, da vil I med sikkerhed opnå det Guddommelige.

På grund af menneskets tilknytning til verden, udvikler det en dæmonisk natur. Begær og vrede er menneskets værste fjender. I bør altid være opfyldt af kærlighed med et smil på jeres læber. Når I er glade, vil kærligheden komme til jer af sig selv. Men nogle mennesker anlægger altid en gnaven mine. Hav altid et smilende ansigt. Gud har altid et smilende ansigt. Han har ikke antydning af bekymring eller bedrøvelighed i så meget som et øjeblik.

Jeg er altid lutter smil. Jeg kender ikke til lidelse overhovedet. Jeg kom til skade på grund af en fejl, en dreng begik. Mit hofteben fik fire revner. Lægerne kom og ville lægge en masse bandager om, men jeg sagde ‘nej’ til dem. Jeg gik hen og gav de hengivne darshan* fra balkonen. Der kom mange læger og undersøgte mig. Dr. Pillay og hans søn fra Singapore kom også. Der kom også mange specialister fra Amerika og forskellige andre steder. De sagde: “Swami! Giv os bare fem minutter.” Jeg sagde: “Til åndelige spørgsmål kan jeg give jer fem timer, men ikke engang fem minutter til denne krop.” Når drengene holder mig i hånden, beder jeg dem altid om at lade være. Lige fra den dag har jeg aldrig haft så meget som antydning af smerte eller lidelse. Jeg har ingen nervemæssige svagheder. Hvad min vægt end var før, så er den det samme i dag. Den er nu som tidligere 50 kg. Min vægt har ikke tiltaget eller aftaget så meget som et kvart kilo. Jeg er altid rask. I behøver ikke bekymre jer om mit helbred. Jeg forbliver altid rask og rørig. Når I ser på mig, forekommer det jer måske, at Swami har nogle smerter. Ingen smerter! Jeres kærlighed alene er kuren imod mine smerter. Jeg fyldes af lyksalighed over at se jer alle. Hvis jeg nogensinde får smerter, vil de gå væk alene på grund af jeres kærlighed og ikke på grund af lægerne. Så mange af jer er kommet fra forskellige dele af verden. Hvad betyder det? Selve tanken om, at så mange af jer elsker mig, fylder mig med umådelig lyksalighed. Vær glade, ikke blot her, men hvor I end er. Jeg er altid glad. Jeg er meget glad over at se jer alle. Det er jeres store held. Alle de, der er kommet her, er fulde af kærlighed og hengivelse. Det fylder mig med stor begejstring. Jeg har lyst til at gå rundt og give jer darshan. Der findes ingen kur større end kærligheden. Jeres kærlighed er min kur. Det er den stærkeste medicin. Tilsvarende er min kærlighed den stærkeste medicin for jer. Må I altid være glade og fredfyldte! Lev glade og forenede som medlemmer af den samme familie. Ikke blot det, lad ikke små problemer overvælde jer. Giv ikke plads for nogen som helst bekymringer. Bliv ikke ængstelige, hvis jeres barn eller kone lider af en sygdom. Tro på, at alt vil blive godt. Tag tilbage til jeres hjem og lev et liv fyldt med glæde og fred. (Sai Baba viser den linga frem, Han materialiserede tidligere) Har I alle set den? Den er temmelig tung. En linga større end denne vil udgå fra min krop på Shivaratri dag.

Udskriv / PDF