Elsk alle, tjen alle
Begynd din dag med Kærlighed
og anvend den til Kærlighed
slut din dag i Kærlighed
det er vejen til Gud
Alt liv er ét
vær ens overfor alle
Se det gode
Gør det gode
Vær det gode
Udskriv / PDF

Sathya Sai Baba Landsforeningen i Danmark

Kun kærlighed til Gud er sand kærlighed

Vi ser et stort antal levende væsner i denne verden. Men ingen af dem har menneskets storhed, visdom og skelneevne. Det er derfor, det siges, Jantunam nara janma durlabham (blandt alle levende væsner er fødslen som menneske det mest sjældne).

Udvikl evnen til at skelne

Alt i denne verden udgøres af fem elementer. Disse fem elementer er til stede ikke kun i mennesket men også i dyr, fugle, insekter og træer. Men til hvilken nytte er det, hvis mennesket ikke gør den rette brug af disse fem elementer? I dag er mennesket optaget af at stræbe efter viden. Hvor vidtstrakt er menneskets viden? Den er lige så vidtstrakt som et ocean. Tilsvarende gør mennesket sig anstrengelser for at udvikle sund fornuft. Dets sunde fornuft tangerer højden af Himalayabjergene.

Til trods for al menneskets viden og sunde fornuft, er dets skelneevne lig nul. Hvad er godt, og hvad er dårligt? Hvad bør der gøres, og hvad bør der ikke gøres? Denne evne til at tænke er lig nul i mennesket i dag. Det er derfor, menneskeligheden er undergået et betydeligt forfald. Værdien af menneskeligheden afhænger kun af skelneevnen. Mennesket kan eje hvad som helst, men hvad nytte er det til, hvis det ingen skelneevne har? Folk bliver ved med at sammenligne sig selv med andre på mange måder. Men ingen gør sig anstrengelser for at finde ud af, om deres skelneevne er større eller mindre. I dag er mennesket beskæftiget med at dynge penge sammen. Men det bruger ikke sin skelneevne til at finde ud af, om det behøver så mange penge eller ej. Hvor som helst vi ser hen i dag, finder vi folk, som higer efter penge.

Menneskets sind er meget kraftfuldt. Men mennesket i dag har fyldt det med vildfarelser. (Sai Baba viser sit lommetørklæde) Hvad er dette? Det er et stykke stof. Hvordan bliver det til stof? Det bliver til stof, ved at tråde væves. Men hvor kommer denne tråd fra? Den kommer fra bomuld. Derfor først bomuld, så tråd og dernæst stof. På samme måde er I ikke én person men tre: Den, I tror, I er, den, andre tror, I er, og den I virkelig er. Tråden og stoffet kommer kun fra bomulden. På samme måde består mennesket af de fem elementer. Krishna* erklærede i Bhagavad Gitaen: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma* i alle væsner er en del af mit væsen). Det betyder, at vi alle er del af den Guddommelige. I leder alle efter Gud. Men der er ingen grund til at lede efter Gud, fordi I selv er Gud. Når I har lys i jeres eget hus, hvorfor så gå til andres hus for at lede efter lys?

Tilknytningen til kroppen er årsagen til alle vildfarelser

I udvikler følelsen af jeg og min på grund af vildfarelsen forårsaget af tilknytningen til kroppen. Kroppen er i virkeligheden årsagen til alle tilknytninger. Men hvor længe holder denne krop? Der er brug for den, så længe der er liv i den. Når livsprincippet går ud af den, bliver kroppen nådesløst brændt. Så hvem tilhører denne krop? Derfor er I ikke kroppen. I siger: “Dette er min krop, dette er min hånd, dette er mit ben, dette er mit sind, dette er mit intellekt.” Alt er mit, mit, mit. Så hvem er denne ‘mig’? Når I siger ‘mit ben’, er I adskilt fra jeres ben. Så I er I. På denne måde bliver mennesket i dag vildledt af sin tilknytning til kroppen og sanserne. Men I er ikke kroppen, I er ikke sanserne, I er ikke intellektet, I er I. I bør erkende ‘Jeg er Jeg’. Det universelle ‘Jeg’-princip er kun én. Ekam sath viprah bahudha vadanti (sandheden er én, men de vise benævner den ved forskellige navne). Det individuelle ‘jeg’ repræsenterer egoet. Hvis I gennemskærer dette ‘jeg’ (på engelsk ‘I’; o.a.) bliver det korset, som tilbedes af de kristne. Det betyder, at når I opgiver jeres ego, bliver I jeres sande Selv.

I er ikke en almindelig person; I er selv Gud. Der er ingen grund til at lede efter Gud. Hvor som helst I ser hen, dér er Gud. Dette stykke stof er Gud, denne blomst er Gud, dette bord er Gud, alt er Gud. Det er kun på grund af jeres uvidenhed, at I giver spillerum til forskelle som ‘jeg’ og ‘du’. I er ikke et adskilt væsen. Jeg er Jeg. Jeg er ikke Sathya Sai Baba. Sathya Sai Baba er det navn, der blev givet til denne krop. Jeg har ikke noget bestemt navn. Jeres krop er en gave fra jeres forældre. Denne krop er udstyret med fem elementer, fem sanser og fem livsenergier (prana’er*). De er de samme i alle. Derfor er I ikke forskellige fra andre. De, som er uvidende om dette åndelige princip, bliver ofre for uvidenhed og er underkastet vildfarelse.

Alt i denne verden er reaktion, genspejling og genlyd. Hvor kommer genlyden fra? Jeg taler her. Hvor kommer mine ord fra? De kommer fra mit hjerte. I tror, I hører med jeres ører. Men sådan er det ikke. Alle jeres sanser er i virkeligheden som dekorationer på jeres krop. De kan ikke fungere af sig selv uden livsprincippet i jer. Der er ingen grund til at lede efter Gud. Tro på, at Gud er inde i jer. Når I har tro på Gud, udvikler I kærlighed. Fra kærligheden bryder freden frem. Freden afføder sandheden. Denne sandhed er Gud. Sandheden eksisterer ikke skilt ud for sig selv. Der er ingen grund til at lede efter sandheden. Sandheden har ingen form. Sandheden er sandheden. Hvem har skabt freden? Freden er freden. Den har heller ingen form. Kærligheden er kærligheden. Den er ikke skabt af nogen.

Educare* manifesterer jeres iboende værdier

Hvad er de menneskelige værdier? De er sandhed, retskaffenhed (dharma*), fred, kærlighed og ikke-vold (ahimsa*). De har ingen form. Disse formløse principper er præget i jeres hjerte. Alt, hvad vi læser og skriver, er i overensstemmelse med den materielle og verdslige uddannelse. Det kan ikke kaldes for uddannelse i ordets sande betydning. Hvad der er sandt, er educare. Educare betyder at bringe vores skjulte værdier frem. De er iboende i vort hjerte, men vi kan ikke se dem. De må nødvendigvis manifestere sig ved at spørge indad. Sand åndelig bestræbelse (sadhana*) ligger i at erkende og manifestere freden, sandheden og opofrelsen, som er til stede i vores hjerte. I udfører forskellige åndelige øvelser som meditation og gentagelse af Guds navn. Hvad forstår I ved gentagelse af Guds navn? I tror, gentagelse af Guds navn betyder at tælle perlerne i rosenkransen. Men sådan er det ikke. Alle disse åndelige øvelser er blot vores fantasi. De er alle kunstige, ikke virkelige. Videnskaben lærer os mange ting. Den giver kun den viden, som vi får gennem vores sanser. Der kan ikke eksistere nogen videnskab uden sanserne. Vi lever et kunstigt og mekanisk liv ved at tilegne os denne viden. Det er ikke et sandt liv.

Sand kærlighed hidrører fra Gud

I må først og fremmest have tro. I kan kun erkende jeres sande form, når I har tro. Fra troen kommer freden. Sandheden udgår fra freden. Denne fred er Gud. Gud har ikke nogen særskilt form. Gud manifesterer sig fra sandheden inden i jer. I foretager mange åndelige øvelser. Til trods for alle øvelserne er I ikke i stand til at erfare sandheden. Spild ikke jeres tid med unødvendig stræben. Tid spildt er liv spildt. Allerførst bør I forstå, at sandheden er jeres mål. I vil ikke møde nogen hindringer, når sandheden er på jeres side. Jeres sanser og jeres sind er meget stærke, når I er unge. Jeres intellekt er også meget skarpt. Når I er udstyret med så stor kraft, hvorfor skulle I så føle jer svage og hjælpeløse?

Kærligheden er ikke jeres individuelle ejendom. Den er universel og tilhører alle. Kærligheden er i alle. Kærligheden er til stede i jer, i mig og i alle. Vi tillægger denne kærlighed forskellige navne og forsøger at opleve den. I skal ikke tænke på en anden måde. I dag udvikler selv skolebørn en tendens til kunstig kærlighed. Men det er ikke rigtigt. Denne kunstige kærlighed gør mennesket svagt. Denne svaghed kan forårsage mange sygdomme. Nær ikke en sådan kærlighed, som giver anledning til sygdomme.

Kærlighedens princip er den Guddommeliges princip, intet andet. Tag imod den kærlighed, som kommer fra Gud. Tag ikke imod den kærlighed, som kommer fra andre. Jeres kærlighed til Gud er sand kærlighed. Hvis I elsker nogen ud over det, kan det ikke kaldes for sand kærlighed. Mennesket udvikler tilknytning til mange andre, men det er ude af stand til at opleve sand kærlighed. Sand kærlighed hidrører kun fra Gud. Gud er legemliggørelsen af kærlighed. Kærlighed er Gud. Lev i kærlighed. I bør kun opleve guddommelig kærlighed, ikke verdslig kærlighed. Jeg vil senere indgående forklare jer dette kærlighedens princip. Vi har allerede overskredet den begrænsede tid. Jeg ønsker derfor ikke at forårsage besværlighed for jer.

Det er meget let at opnå Gud. Hvis I spørger, hvad der er nemmest at opnå i denne verden, så er det Gud. I kan opnå Gud på ingen tid uden nogen anstrengelse. Det er meget nemt at opleve kærligheden. Kærligheden er meget kraftfuld. Der er intet i denne verden, som kan overgå den. Når I ser på ordet kærlighed, syner det af meget lidt. Men kærligheden er så dyb som et ocean og så høj som et bjerg. Den er uudtømmelig og uendelig. I bør erkende dette kærlighedens princip. Ingen kan beskrive kærlighedens princip på grund af menneskets begrænsninger af omstændigheder og erfaringer.

Udskriv / PDF